Industrialfairs News

Nieuws

DDRMP en Lean Manufacturing: Is deze onuitspreekbare mondvol lettergrepen making sense?

19/09/2023

Auteur: Karl D’haveloose

 

 

 

 

Iedereen in productie, supply chain management of logistiek heeft te maken met de groeiende buzz rond vraaggestuurde materials requirements planning (DDMRP), zoals gepopulariseerd door het Demand Driven Institute. Volgens laatstgenoemde is DDMRP ‘een formele multi-echelon planning en uitvoeringsmethode om de stroom van relevante informatie te verwerken door de oprichting en het beheer van strategisch geplaatste ontkoppelingspunten buffers. DDMRP combineert enkele van de nog steeds relevante aspecten van Material Requirements Planning (MRP) en Distributie Planning (DDRP) met de trekkracht en herkenbare aspecten van Lean en de Theory of Constraints en de variabiliteitsreductie van Six Sigma.’

 

 

Dat is een nauwkeurige maar enigszins zwaar beladen beschrijving, dus laten we eenvoudigweg schetsen hoe DDMRP zich verhoudt tot lean manufacturing-concepten die de fabrikanten ‘wel’ al begrijpen. Hoe verhoudt DDMRP zich tot Lean? En hoe kan bedrijfssoftware, zoals Enterprise Resource Planning (ERP) die extra opgewaardeerd werd om de lean-omgeving te faciliteren, organisaties ondersteunen die DDRMP adopteren?

 

 

Afwijken van BOM en Lean

 

 

De meeste discrete productieorganisaties vertrouwen op een materiaallijst (BOM – Bill of Manufacturing) om inzicht te krijgen in de vraag naar de benodigde onderdelen en materialen om producten te maken en te voldoen aan orders of de verwachte vraag.

 

DDMRP is echter een planningsmethode, die niet echt gebruik maakt van een uitpuilende materiaallijst om te bepalen hoe je het onderdeel inplant. Het kijkt niet, zoals bij ‘lean manufacturing’ naar ongebruikte voorraad als ‘verspilling’, tenzij door een specifieke verkeerde bestelling die je niet weg kan schrijven. In plaats daarvan houdt het in de gaten hoeveel je van een onderdeel in voorraad hebt en het je helpt te bepalen of de voorraad aangepast moet worden (niet alleen op basis van pull-signalen van de orders, maar ook van extra vraag die zich al dan niet voordoet).

 

In plaats van traditionele BOM-gestuurde planning en planning waarbij een planner probeert te bepalen of hij over voldoende stock van een onderdeel beschikt om aan een bepaalde vraag te voldoen, kijken ze bij DDMRP naar voorraadniveaus en bepalen ze op welke vraag ze kunnen voldoen gezien de voorraad. Bovendien voegt DMRP extra buffers toe op strategische plaatsen voor verzending, knelpunten of in andere delen van de waardeketen die relevant zijn voor het type bedrijf.

 

Een betere planningsmethode:

 

[DDMRP] ... Houdt in de gaten hoeveel van een onderdeel u op voorraad hebt en helpt u bepalen of je die voorraad moet aanpassen, niet op treksignalen van orders, maar van extra vraag die al dan niet materialiseren."

 

Wat is de beste locatie voor al die buffers?  Sommige daarvan zijn gebaseerd op hoe vaak een onderdeel voorkomt in de BOM en op welk moment het in een productieproces opraakt.

 

Gebufferde voorraad wordt niet behandeld als overtollig of als afval, maar eerder als een manier om potentieel op te slaan om aan de vraag te voldoen. Wanneer die vraag zich voordoet, wordt de stock door het systeem gehaald.

 

Lean en DDMRP kijken allebei naar voorraden die worden getrokken door de vraag naar eindproducten, maar die vraagsignalen van contracten of orders zijn niet de enige factor bij DDMRP. DDMRP houdt rekening met het feit dat schokken in de vraag een bedrijf met platvoeten kan achterlaten, in het vermogen om te anticipereh op de klant of prospect, en probeert om schokken in de vraag in grotere mate af te vlakken.

 

Lean is opgebouwd rond de veronderstelling dat een mooi, glad schema het doel is. Met DDMRP kan je snel aanpassingen maken als dingen veranderen en kan de flexibiliteit van de toeleveringsketen en productieprocessen soepel georganiseerd worden.

 

 

DDMRP kent statussen toe aan elk van deze buffers met eenvoudige visuele signalen. Buffers zijn rood, geel, groen en zwart. Zwart betekent op, groen geeft aan dat de buffer te vol is. Dit doet misschien al denken aan de lean-praktijk van de Heijunka Box, die een visuele weergave van de planning. Maar in tegenstelling tot traditionele lean manufacturing verwijst DDMRP NIET naar deze voorraadbuffers als ‘veiligheidsvoorraad’. Het zijn strategische voorraadbuffers. Lean heeft buffers - schema Heijunka zal deze aanvullen in een continue stroom door een eenvoudige pull van upstream onderdeelverbruik. Maar met DDMRP worden veiligheidsvoorraden niet ingesteld op een statisch getal, maar worden deze continu aangepast op basis van verschillende bedrijfssignalen. Deze kunnen bestaan uit operationele cijfers vanuit het bedrijf, marktveranderingen of geplande of bekende toekomstige gebeurtenissen.

 

Praktische toepassingen

 

Het begrip DDMRP krijgt steeds meer bijval, ook al beseffen vele maakbedrijven niet dat ze al een tijdje zelf op zoek waren naar een meer gestructureerde aanpak. Wat ze allemaal zoeken is een manier om de doorlooptijden te verkorten. Ze hebben voorraden die missie-kritisch zijn en wanneer ze een onverwachte vraagschok krijgen moeten ze hun prognoses en reactietijd kunnen inkorten.

 

Als je met deze inzichten start, moet je eerst accepteren dat het op dit moment geen kwestie is om de voorspelling precies goed te krijgen, maar eerder een kwestie is van een goede prognose, gezien de onzekerheid over de markt en de vraag. Ze hebben dat vermogen nodig om op tijd te produceren om aan de eisen van de klant te voldoen in een mate, die niet mogelijk is met MRP. Ze kunnen dit doen door hun onderdelen intelligent te bufferen om risico's te beperken. Alleen dan kunnen ze onverwachte vraag aan zonder bestaande of verwachte orders op te offeren.

 

Voor praktische doeleinden zal DDMRP meer nuttig zijn in discrete productie dan in procesproductie. DDMRP is deels van nut in een procesomgeving, maar in omgevingen, zoals voeding en dranken, is er een afweging tussen hoeveel buffer je hebt en hoeveel van die inventaris zal verlopen. Met sommige voorraaditems zoals meel kan het zinvoller zijn om te bufferen, terwijl andere, sneller bederfelijke artikelen misschien niet echt gebufferd kunnen worden.

 

Fabrikanten van voedingsmiddelen en dranken zullen zeker te maken krijgen met de extra complexiteit van de rotatie en beheer van hun buffervoorraad. Meestal hebben deze fabrikanten vaak langdurige verbintenissen met leveranciers voor bederfelijke producten, zoals fruit en zuivel. Het maakt het des te complexer omdat bepaalde toeleveranciers van bijvoorbeeld melk of fruit plots niet meer of minder kunnen leveren.

 

 

Een fabrikant van aardappelchips zal bijvoorbeeld langetermijncontracten hebben met boerderijen waar een jaar vooraf al afgesproken is hoeveel aardappelvolumes moeten geleverd worden. De aardappelleveranciers gaan zaaien wat er van hen verwacht wordt, niet meer en zeker niet minder.

 

In een discrete omgeving zoals industriële productie is DDMRP veel breder  toepasbaar. Eén ding dat industriële fabrikanten meer doen, is reageren op verschuivingen in de vraag. DDMRP kan deze fabrikanten competitiever maken omdat ze projecten sneller kunnen uitvoeren en meer omzet kunnen binnenhalen. Als je wel kan ingaan op een order en je concurrent niet, dan win je de opdracht. Discrete fabrikanten, die op voorraad maken en verkopen via distributiekanalen, profiteren ook van DDMRP. Stel dat je aan distributeurs levert, die op hun beurt aan de detailhandel leveren, moeten beiden een buffer in de winkels houden om aan hun dagelijkse behoeften te voldoen. Maar fabrikanten, groothandels en detaillisten willen hun buffers minimaliseren. Als fabrikant ben je gescheiden van de eindklant door de detailhandelaar en vaak een groothandelaar. Dus moet je constant data binnenkrijgen van je distributie omtrent die eindklant om vraagsignalen te anticiperen.

 

Een gebied waar DDMRP een uitdaging kan zijn om te implementeren, is de lucht- en ruimtevaart en defensie. Materialen, componenten en assemblages worden ingekocht en gefabriceerd per contract. Het contract beschrijft de verwachte vraag en dat is belangrijk omdat standaard geplande artikelen zoals bewerkt plaatstaal lange doorlooptijden hebben. Er zal een afweging moeten worden gemaakt tussen hoeveel het kost om die voorraad aan te houden en de beschikbaarheid van extra voorraad die nodig is om aan dringende behoeften te voldoen.

 

Het kan ook moeilijker zijn om componenten of subassemblages op voorhand te vooraf te produceren om een buffer te creëren verderop in het productieproces, omdat sommige onderdelen in verschillende projecten of programma's worden gecombineerd. Bovendien moeten buffers aangelegd worden op het niveau van de grondstoffen en componenten bij alle toeleveranciers.

 

Hoe kan ERP kan hier verder evolueren

 

 

ERP kan en moet evolueren om de functionaliteit, die DDMRP stroomlijnt en formaliseert softwarematig te kunnen linken. De belangrijkste functionaliteiten, die ERP-software voor DDMRP vereist en niet door traditionele ERP opgevangen kan worden, zijn de volgende :

 

- De mogelijkheid om beschermde versus onbeschermde doorlooptijd te catalogeren.

- Gemiddelde dagelijkse gebruikspercentages voor onderdelen, grondstoffen en subassemblages te registreren en berekenen.

- Een manier om te bepalen welke vraag echt is door herkennen van gekwalificeerde vraag versus ongekwalificeerde vraag, waarbij gekwalificeerde orders gekoppeld zijn aan een klantorder en ongekwalificeerde vraag gekoppeld is aan te verwachten vraagschokken.

- De mogelijkheid om DDMRP-functies en buffers toe te voegen aan sommige onderdelen toe te voegen en bewust niet aan andere.

- Het visualiseren van de te bufferen voorraden en de voorstelling van de best mogelijke resultaten.

- De flexibiliteit om realtime strategische buffers aan te passen, zodat ze constant optimaal blijven.

- De mogelijkheid om zelf de BOM te evalueren om en onderdelen te detecteren die strategisch zijn voor uw bedrijf en de benodigde buffers toe te voegen.

 

Lessons Learned

 

 

DDMRP houdt een enorme belofte in voor fabrikanten in industrieën, waar de vraag snel en voldoende kan fluctueren... en tegenwoordig is dat bijna overal. Met deze eenvoudige Industrialfairsnews-inleiding heb je een eerste voorproef van wat DDMRP is en dat het verder gaat dan Lean Manufacturing.

 

Maar als je echt wil inschatten wat DDMRP voor jou kan betekenen, zal je wat meer lectuur van het Demand Driven Institute moeten downloaden (via Amazon.com kan je papers van Chad Smith en Carol Ptak downloaden). Tevens is zinvol om even in de clinch te gaan met je softwareleverancier of -integrator om te checken of het zinvol, betaalbaar en in jouw geval competitief verantwoord is.

Gerelateerd nieuws

Deze website gebruikt cookies om u een betere ervaring te bieden terwijl u deze site bezoekt. Meer info over cookies