Industrialfairs News

Nieuws

Operational Excellence: het pad naar de uitmuntende fabriek

05/04/2022

In dit volatiele ‘nieuwe normaal’ wordt de industrie geconfronteerd met fundamentele wijzigingen voor de toeleveringsketen en de grillige klant. Bedrijfscontinuïteit, wendbaarheid en veerkracht in operaties zijn essentieel om een duurzame bedrijfsgroei te garanderen. Met de voorspelde groei van  het aantal geconnecteerde apparaten in 2025 tot 37 miljard toestellen die die data over web, edge en cloud uitwisselen, is het misschien toch even handig om je af te vragen wat het ultieme doel en de noodzaak hiervan is. Maar vooral, wat de vereisten zijn om stelselmatig operationele uitmuntendheid met succes uit te rollen.

 

 

 

Een reden om het even over operationele uitmuntendheid te hebben, is het feit dat de meeste fabrieken nu met een toenemende concurrentiedruk te maken hebben, omdat nieuwe, kleine en disruptieve spelers hun markt betreden en grote, bestaande spelers hun portfolio's uitbreiden. Vooruitgang is essentieel, maar operationele uitmuntendheid (Operational Excellence) vormt dé belangrijkste onderscheidende factor ten opzichte van de concurrentie.

 

Tegelijkertijd wordt de regelgeving complexer. Productiebedrijven worden geconfronteerd met nieuwe verplichtingen, zoals milieu- en kwaliteitsnormen en veiligheid. Operationele teams moeten deze uitdagingen aangaan. Naarmate een nieuwe generatie werknemers de werkplek bevolkt, moeten veel organisaties een culturele mentaliteitsverandering doormaken. De perceptie van de klant, de bedrijfsprioriteiten en een verandering in skills en ambities van het personeel spelen een rol bij de voorrangskeuze van operationele behoeftes en beslissingen.

 

Vandaag verwachten nieuw opgeleide gebruikers een holistisch overzicht en een realtime beslissingsondersteuning, tenminste als het bedrijf ‘Operational Excellence’ (OpEx) nastreeft. Met een resem kritieke beslissingen willen ze de toegang tot tools, die de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van hun activa maximaliseren. Samenwerking en wendbaarheid zijn geen abstracte begrippen meer, ze zijn nu essentieel voor alle teams om te voldoen aan veranderende, zakelijke eisen.

 

 

Operationele efficiëntie uitrollen met specifieke doelstellingen (Henkel)

Henkel bijvoorbeeld rolt een MES-systeem uit en werkte aan een blauwdruk om 16% aan energie-efficiëntie te winnen, wat een besparing van €8 miljoen per jaar moet opleveren.

 

 

In 2015 hebben Henkel, AVEVA en EMP Etteplan de digitale ruggengraat geconcipieerd en implementeerden ze een manufacturing executiesysteem (MES) met AVEVA Performance Manager, om zo belangrijke kengetallen te verkrijgen. De algemene equipment efficiency-gegevens verhogen o.a. de efficiëntie van afvullijnen om de doorvoer te verbeteren, waardoor Henkel de capaciteit op zijn markten kan verhogen. AVEVA Performance Manager voorziet Henkel ook van downtime-informatie voor al zijn machines, waardoor de fabrikant beter kan begrijpen wat er gebeurt op elke productielijn. Hierdoor kunnen gerichte verbeteringen worden doorgevoerd. Informatie over afkeuringen van het MES stimuleert efficiënt grondstofgebruik, verbeterde verpakkingsactiviteiten en afvalvermindering. Bovendien werd een SAP-interface gecreëerd, zodat gegevens over de lijn- en machinestatus met jobdata kunnen worden gecombineerd. Daardoor kan Henkel bijkomende analyses verzamelen op het niveau van de job. Sensoren werden geïnstalleerd voor de registratie van weersgegevens in de Laundry & Home Care-productiefaciliteiten. Door gebruik te maken van MES worden energieverbruikgegevens in verband gebracht met de weersomstandigheden. Zo kan Henkel bepalen hoe de buitentemperatuur en de vochtigheid het energieverbruik beïnvloeden. Dit resulteert in een verdere verfijning van de productie, het energieverbruik en logistieke planning.

 

Mobiele connectiviteit altijd en overal

OpEx-strategieën zijn belangrijker dan ooit nu externe werknemers vanaf elke locatie een veilig verbinding kunnen maken met operationele systemen. Moderne mobiliteitstools kunnen meldingen afleveren waar en wanneer die nodig is en toegang geven tot informatie ter ondersteuning van real-time beslissingen, continue verbetering en planning.

 

Mobiele connectiviteit en cloudcomputing-adaptatie hangt samen met de exponentiële toename van de hoeveelheid beschikbare data. De verbonden machines met IIoT, gecombineerd met edge computing, stellen bedrijven in staat realtime inzichten te leveren, daar waar die het hardst nodig zijn. De enorme hoeveelheden gegenereerde gegevens voeden Big Data-strategieën, Machine Learning en AI-toepassingen.

 

Naarmate het belang van data en connectiviteit toeneemt, wordt de beveiliging een extra prioriteit. Industriële organisaties hebben te maken met de constante dreiging van cyberaanvallen. Hierdoor is er nood aan een stijgend aantal verantwoordelijkheden voor de bescherming van gevoelige gegevens en kritieke infrastructuur. Welkom in het ‘nieuwe normaal’, dat dus non-stop extra uitdagingen en kopzorgen genereert voor de productieteams van morgen. De exponential shift creëert mogelijkheden om oude processen heruit te vinden en stappen naar operationele uitmuntendheid te zetten.

 

Industrie 4.0 is het (enige) trapje naar OpEx

Digitale transformatie en Industrie4.0 zijn zo een beetje het buzzword geworden voor alles wat een organisatie slimmer en competitiever maakt. Ondertussen spreken we al lang niet meer over Industrie 4.0 als een  ‘optie’, maar wel degelijk als ‘bedrijfsnoodzakelijke prioriteit’. Onderzoeks- en adviesbureau Gartner oppert dat 69% van de Raden van Bestuur hun digitale bedrijfsinitiatieven na de COVID-19-perikelen versnelden.

 

Strategisch gezien is digitale transformatie een trip in meerdere etappes met als einddoel Operational Excellence (waar ook operationele efficiëntie of OEE onder zit). Verandering is veel meer dan wat incrementele wijzigingen in bestaande systemen. Digitale transformatie betekent het uitrollen van compleet nieuwe operationele processen, waarbij elk individu in staat wordt gesteld om de organisatie vooruit te helpen en de winstgevendheid en de efficiëntie te verhogen.

 

Een transformatie die de operationele efficiëntie bevordert, moeten operationele teams wapenen met hogere niveaus van inzicht en intelligentie in hun operaties. Het moet de organisatie in staat stellen om alle  stappen te ondernemen, die de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van assets verbeteren. Ze moeten tevens datagestuurde beslissingen kunnen nemen, gebaseerd

op een nauwkeurig en holistisch beeld van de operationele uitvoering en prestaties.

 

Deze transformatietools helpen bij het realiseren van organisatorische doelstellingen, zoals het bedienen van de eindklant, het verbeteren van de supply chain-ervaring, het vinden van inefficiënties en waardeverliezen en het ontdekken van mogelijkheden om kosten te besparen.

 

Situational awareness

 

 

Een realtime overzicht van alle operaties leidt tot verbeteringen in veiligheid, efficiëntie en algemene effectiviteit. Operatoren reageren sneller op abnormale omstandigheden. Ze begrijpen de context van hun beslissingen en krijgen inzichten die acties triggeren. Dit alles kan gebeuren in meerdere werkomgevingen, van de controlekamer tot mobiele apparaten, en voldoet aan de verwachtingen van de generatie pas afgestudeerde werknemers.

 

De nieuwste software moet situatie-analyse op ieder moment bieden, door middel van closed loop-procesbesturing: van beslissing naar actie en realiteit, gebruikers ervaren specifieke functiegerichte toepassingen met goed gefundeerde alarmnotificaties en oplossingsscenario’s voor analyse. De focus op situationeel bewustzijn helpt gebruikers om numerieke datasets en de echte omgeving in context te brengen en om toekomstige gebeurtenissen, incidenten en oplossingen te projecteren.

 

Afvalreductie, productiviteit en duurzaamheid

Het reduceren van afvalstromen en de afvoer van slechte outputs verbetert zowel de efficiëntie als duurzaamheid van een fabriek. Management en shopfloor krijgen op ieder echelon waardevolle info over kwaliteitsverlies, emissies, verbruik, fysieke afvalstromen en productiviteit.

 

Alle verzamelde data moet worden omgezet in relevante key performance indicators (KPI's), lean tools en een eenvoudige toegang tot gegevens, die het team helpen om de operationele efficiëntie en duurzaamheid te bevorderen. Men beveelt aan om best practices via benchmarking met andere bedrijven of sectoren op te stellen en die zo snel mogelijk als standaard in het bedrijf te hanteren. Geavanceerde analyses en procesbeheersing stellen organisaties in staat een schat aan nieuwe mogelijkheden te bereiken voor efficiencyverbetering, het minimaliseren van het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en om hun impact op het milieu te reduceren.

 

Optimaal asset management

Organisaties streven naar veilige en betrouwbare activiteiten door de OEE van activa te verhogen en ongeplande stilstand te verminderen. Het ontwikkelen van een activastrategie ter ondersteuning van bedrijfsdoelstellingen qua gezondheid, veiligheid en milieu (HSE), productiviteit en winstgevendheid biedt duidelijk inzicht in gevolgen, resultaten en voordelen voor de complete bedrijfsstrategie. Dit leidt tot slimmer onderhoud en intelligentere processen.

 

Verdere efficiëntiewinst kan worden bereikt door het gebruik van vooraf samengestelde activabibliotheken, AI en Machine Learning. Dit laat toe om defecten aan machines te voorspellen ruim voordat ze zich voordoen en de herstellingen snel en veilig uit te voeren. Asset Performance Management-software (APM-software) vormt de ruggengraat, die op holistische wijze engineering en operations verbindt met een digitale rode draad om de productiviteit te maximaliseren en duurzame operaties te stimuleren.

 

New Belgium Brewing past APM-software toe bij haar productie en maintenance en reduceert de downtime en de operationele kosten met 50%, terwijl de productie anno 2021 piekt.

  

Finaal

Tegenwoordig staat elke industrie onder druk om zich aan te passen en te verbeteren. Het vergt creatief denken en innovatie om de uitdagingen op te lossen en de kansen te grijpen die zich voordoen. Enkele van de belangrijkste veranderingen zijn verbeteringen in de operationele efficiëntie en de transformatie naar een slimmere organisatie die in staat is wendbaar, veerkrachtig en concurrerend te zijn.

 

In iedere industriële realiteit sporen verstoringen en culturele veranderingen bedrijven ertoe aan om zich te herbezinnen over hun klantenbediening en het mondig maken van hun werknemers. Digitale transformatie en cloudadaptie zullen de industrie efficiënter blijven maken en duurzame bedrijfsmodellen stimuleren. Voor iedere fabriek betekent dit dat ze hun doelen om verspilling en verlies te minimaliseren moeten oplijsten, net als de methodes om de productkwaliteit, de veiligheid, de compliance en de productiviteit te verhogen.

 

Daarnaast zullen bedrijven een culturele en mentale omslag moeten maken, die werknemers de inzichten verschaft die ze nodig hebben om de huidige en toekomstige operationele problemen op te lossen. Bovendien is er nood aan een cultuur, die respect heeft voor de veranderende marktomstandigheden en de eisen van de consument. Het vaststellen en het volgen van een duidelijke visie vormt ongetwijfeld de sleutel tot succes in een concurrentiële en onzekere omgeving. Samenwerken in één ecosysteem met leveranciers die deze opvatting delen, is trouwens cruciaal.

 

Gerelateerd nieuws

Deze website gebruikt cookies om u een betere ervaring te bieden terwijl u deze site bezoekt. Meer info over cookies

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Instellingen wissen